İşbirliği

İşbirliği Yapılan Kurum ve Kuruluşlar

Akademisyenler

Ankara Üniversitesinin Fakülte ve Yüksek Okullarında görev yapan öğretim üyelerinin bölümlerine ve unvanlarına göre dağılımını gösteren ayrıntılı bilgiye www.ankara.edu.tr adresinden erişebilirsiniz.

İşbirliği Olanakları

Bölgemizde faaliyet gösteren Ar-Ge kuruluşlarının Üniversitemiz olanaklarından yararlanma ve işbirliği taleplerinin Bölgemiz koordinasyonunda gerçekleştirilmesi imkanı bulunmakta, böylece teknoloji geliştirme bölgelerinin kuruluş ve işleyiş amacına uygun bir ortam yaratılmaktadır.

Laboratuarlar

 

 

Araştırma Merkez ve Enstitüleri

Ankara Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Merkez ve Enstitülerin bir kısmı çalışmalarını Üniversitemizin Gölbaşı Kampüsünde gerçekleştirmektedir.

Bölgemizin sözkonusu enstitü ve merkezlerle aynı lokasyonda bulunması; Ar-Ge kuruluşlarının faaliyet ve çalışmaları sırasında ihtiyaç duyulması halinde Ankara Üniversitesinin bu alandaki imkan ve birikimlerinin bu kuruluşlar tarafından değerlendirilmesi sağlanabilecektir.

Ankara Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezleri:

 1. Afrika Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (AÇAUM)
 2. Akarsu Göl ve Denizlerde Jeolojik Araştırma Merkezi (AGDEJAM)
 3. Astronomi ve Uzay Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi
 4. Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM)
 5. Beyin Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
 6. Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi
 7. Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Araştırma ve Uygulama Merkezi (COGEM)
 8. Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÇOKAUM)
 9. Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi
 10. Fikri ve Sınai Haklar Araştırma ve Uygulama Merkezi (FİSAUM)
 11. Güneydoğu Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
 12. İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi (İLAUM)
 13. İnsan Kaynakları ve Kariyer Danışmanlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi
 14. Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KASAUM)
 15. Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKÇAM)
 16. Küçük İşletmecilik ve Girişimcilik Araştırma ve Uygulama Merkezi (KİGAUM)
 17. Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (LAMER)
 18. Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi
 19. Özel Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi
 20. Psikiyatrik Kriz Uygulama ve Araştırma Merkezi
 21. Su Ürünleri Araştırma ve Uygulama Merkezi
 22. Sualtı Arkeolojik Araştırma ve Uygulama Merkezi
 23. Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÖMER)
 24. Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi
 25. Üreme Sağlığı, Teşhis, Tedavi, Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÜSAUM)
 26. Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
 27. Yer Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi

Ankara Üniversitesi Enstitüleri:

 1. Adli Bilimler Enstitüsü
 2. Biyoteknoloji Enstitüsü – Gölbaşı Yerleşkesi
 3. Eğitim Bilimleri Enstitüsü
 4. Fen Bilimleri Enstitüsü – Gölbaşı Yerleşkesi
 5. Gıda Güvenliği Enstitüsü
 6. Hepatoloji Enstitüsü
 7. Hızlandırıcı Teknolojileri Enstitüsü – Gölbaşı Yerleşkesi
 8. Kök Hücre Enstitüsü
 9. Nükleer bilimler Enstitüsü
 10. Sağlık Bilimleri Enstitüsü
 11. Sosyal Bilimler Enstitüsü – Gölbaşı Yerleşkesi
 12. Su Yönetimi Enstitüsü
 13. Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü