Destekler

Ar-Ge Faaliyetlerine İlişkin Destek Uygulamaları ve İlgili Kuruluşlar

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB)
Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV)