Başvuru

Başvuru Koşulları

Teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet göstermek amacıyla; 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, 6170  sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile bu Kanun’ların uygulanmasına yönelik düzenlemeleri içeren Yönetmelikler’de öngörülen kapsam ve tanımlara uygun olarak Bölgemize yapılan başvurulara ilişkin süreç aşağıda sunulmuştur.

SÜREÇ

  1. Ankara Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesinde yer talebinde bulunanlar, bu taleplerini yazılı olarak Şirketimize ulaştırır.
  2. Gerekli işlemleri tamamladıktan sonra Bölge’ de yürütülmesi öngörülen Ar-Ge projesine ilişkin bilgileri içeren ”Ar-Ge Başvuru Formu” incelenmek ve değerlendirilmek üzere Şirketimize sunulur.
  3. Bu dokümandaki bilgi ve açıklamalar çerçevesinde Projenin ilgili mevzuat kapsamında Ar-Ge Projesi niteliği konularına göre belirlenen öğretim üyeleri tarafından incelenir. Bu inceleme sırasında daha fazla bilgiye ihtiyaç duyulması halinde ek bilgi istenebilir.
  4. İnceleme sonucunda Ar-Ge projesi uygun görüldüğü takdirde, girişimcinin talebi Şirket Yönetim Kurulunun kararına göre inceleme ve karar süreci tamamlanır.
  5. Girişimcilerin Bölgemizde yeralma talebi Yönetim Kurulunca uygun görüldüğü takdirde, kira sözleşmesi imzalanır.
  6. Yazı ekinde bulunan;  “Ar-Ge Değerlendirme Ücreti” ve diğer gerekli işlemler hakkında bilgi almak için 0 312 485 37 18 – 19 numaralı telefon ve/veya info@ankutek.com ve  adreslerinden Yönetim ile irtibata geçiniz.

Her yeni AR-GE başvurusunda lütfen “Proje Bilgi Formunu tekrar doldurunuz

* Proje Bilgi Formu (Formu imzalı ve kaşeli olarak Yönetici Şirkete teslim edilmesi zorunludur. Ayrıca e-posta ile de “info@ankutek.com”  ve “tgb@ankutek.com” gönderiniz.)

BAŞVURU FORMLARI (Güncellenmiştir)

* Proje Bilgi Formu (Formu imzalı ve kaşeli olarak Yönetici Şirkete teslim edilmesi zorunludur. Ayrıca e-posta ile de “info@ankutek.com” ve “tgb@ankutek.com” adreslerine gönderiniz.)