Amaç ve Hedefler

Bölgemizin Temel Amaç ve Hedefleri

Bölgemiz 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile bu Kanunun bazı maddelerini değiştiren ve yeni hükümler ekleyen 6170 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda ve gerekçelerinde öngörülen amaçlar Bölgemizin temel amaç ve hedeflerini oluşturmaktadır.

Buna göre; Ankara Üniversitesinin öğretim üyelerince gerçekleştirilen bilimsel çalışmaları, bilgi ve akademik alandaki birikimi Üniversitemiz olanaklarının her anlamda üniversite-sanayi işbirliği anlayışıyla ülkemizin gelişme ve kalkınmasına sunulması, bu konularda Bölgemizce hızlı ve etkin şekilde gerekli koordinasyonun sağlanmasına yönelik hizmetlerin ilgililere arz edilmesi, Şirketimizin öncelikli amaç ve hedefidir.