Ankutek

Ankara Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesinin Kuruluşu

Ankutek

Ankara Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesinin kuruluşu; 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu hükümleri gereğince Bakanlar Kurulu’nun 2006/10358 sayılı Kararı ile kabul ve ilan edilmiştir. Gölbaşı ilçesi 719 Ada, 1 Parselde kayıtlı toplam 115.103 m2 yüzölçümüne sahip olan Bölge’nin faaliyetlerini yürütmek üzere, Ankara Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. anasözleşmesi T. Ticaret Sicili Gazetesinin 14.05.2007 tarih, 6807 sayılı nüshasında yayımlanarak tüzel kişilik kazanmıştır.

Bu süreçlerin tamamlanmasını takiben, Ocak 2010 tarihinden itibaren Bölgemiz girişimcilerin hizmetine sunulmuştur.

İşletme Yönergesi
İşletme Yönergesi