.

Hoşgeldiniz.

Faaliyet gösterilecek teknoloji alanları ve öngörülen çıktılarına ek olarak bu faaliyetlere destek için, Ülkenin AR-GE ve teknoloji geliştirme ihtiyaçlarının karşılanmasında mutlak ve göreli olarak önemli boşlukları dolduracak, ulusal kalkınma ve yatırım programlarının hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacak ve yenilikçi girişimcilere ihtiyaç duydukları olanak ve hizmetleri sunacak, Ankara Üniversitesi’nde mevcut altyapı ve birikimden güç alacak yapısı ile Ankara Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi hizmete açılmıştır.

Bölgemizden Haberler

Ankara Üniversitesi Teknokent Girişimcileri ile Birlikte Zirveye Katıldı

Ankara Üniversitesi Teknokent Girişimcileri ile Birlikte Zirveye Katıldı

Ar-Ge Merkezlerimizde yapılan Ar-Ge projelerinin sonunda ortaya çıkan yeni teknoloji ve çıktılarının kamuoyu ile paylaşılması, Ar-Ge merkezlerinin sorunlarının tartışılması, başarılı […]

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOKENT’ İMİZİN BAŞARISI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOKENT’ İMİZİN BAŞARISI

ATO Congresium’da 13 Kasım 2014 tarihinde düzenlenen 2. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri IŞIK’ ın […]

Ankara Üniversitesi Teknokent CİTEX’ 2014 Ankara Bilişim Fuarı’ ndaydı.

Ankara Üniversitesi Teknokent CİTEX’ 2014 Ankara Bilişim Fuarı’ ndaydı.

Türkiye’nin “Bilişim”le tanışmasının neredeyse hemen ardından, 1971 yılında, bugün bilişim profesyoneli diyebileceğimiz yarı akademik bir topluluk tarafından büyük bir gelecek […]